scorecardresearch

मंगला गोखले

डॉ. सीताकांत महापात्र (१९९३- उडिया)

भारतीय ज्ञानपीठाचा १९९३ चा पुरस्कार उडिया भाषेतील प्रसिद्ध लेखक डॉ. सीताकांत महापात्र यांना भारतीय साहित्यातील १९७३ ते १९९२ या कालावधीतील…

ताज्या बातम्या

गणेश उत्सव २०२३ ×