10 December 2018

News Flash

पुन्हा एकदा मूल व्हा!

माणूस कोणाच्या तरी नियंत्रणात असेल तर त्याच्यावर कसलीही जबाबदारी उरत नाही.

जिवंत राहा

‘‘प्राण्यांकडे दुसरं अंग असतं पण तिसरं अंग नसतं. प्राणी किती विलक्षण असतात.

काटे आणि फुलं

आता त्याला हे सगळं एकटे वडील शिकवत असतील, तर मात्र तो काहीसा रूक्ष होईल.

दु:खांशी मैत्री करा

तुम्हाला दु:खी वाटतंय का? त्या दु:खाशी मैत्री  करा. दु:खालाही अस्तित्व असतं. त्याच्यावर प्रेम करा.

कसं वागायचं सत्य की असत्य?

रागावर नियंत्रण ठेवण्यापेक्षा तुम्हाला जसं वाटतंय तसं अकृत्रिम वागणं अधिक चांगलं.

रागाचं मानसशास्त्र

तुम्ही एखाद्या मोठय़ा इच्छेसाठी छोटी इच्छा दाबता आणि ती इच्छा करणारे तुम्हीच होतात हे विसरून जाता.

निशब्द व्हा!

रात्री, तोंड बंद ठेवणं खूपच उपयुक्त ठरतं. मी अनेक लोकांचं निरीक्षण करत आलो आहे

आयुष्य म्हणजे तत्त्वज्ञानाचा वर्ग नाही!

तिचे सगळे प्रश्न विरघळून गेलेले असतात, नाहीसे झालेले असतात. लोक याच्या उलट विचार करतात.

जाणीव नावाची मासोळी

तुम्ही म्हणजे मन नाही, पण तुम्ही मनाशी इतकं तादात्म्य पावता की तुम्हाला वाटत राहातं तुम्ही त्यातच आहात!

अस्तित्व: स्वत:च्या आतलं

अमेरिकन माणसाला प्रचंड नैराश्य येतं पण तो जसा परत जाऊ लागतो, तसा तो विचार करू लागतो,

ज्ञान म्हणजे ‘पाहणं’

स्वप्रेमाचा ते जेवढा निषेध करतात, तेवढा दुसऱ्या कशाचाही करत नाही.

श्वास: एका नवीन मितीकडे नेणारं द्वार

जन्म आणि मृत्यूच्या दरम्यान कायम राहणारं काही असेल तर तो असतो केवळ श्वासोच्छ्वास.

संयमन

तुम्ही त्याच्यावर राग काढता, तो तुमच्यावर काढतो आणि तुम्ही एकमेकांचे शत्रू होता.

योग्य निद्रा

मानवी नागरीकरणाच्या विकासात सर्वाधिक नुकसान जर कोणत्या गोष्टीचं झालं असेल तर ते निद्रेचं.

व्यक्तिमत्त्व म्हणजे संपूर्णत्व!

बुद्धीचा समतोल प्रेमाने साधला पाहिजे आणि प्रेमाचा तोल राखण्यासाठी बुद्धीचा उपयोग केला पाहिजे.

अस्तित्व

मला असं वाटतं की जसं काही माझं अस्तित्व केवळ समोरच्या व्यक्तीच्या डोळ्यातच आहे.

रिक्तता..

मी ज्याचं वर्णनच करू शकत नाही अशी एक भावना सारखी माझ्या हृदयात भरून येते.

प्रेम द्या!

गेल्या काही वर्षांपासून माझ्या छातीत वेगवेगळ्या तीव्रतेच्या कळा जाणवतात.

व्यक्तिमत्त्व विषारी आणि पोषक

मन कॉम्प्युटरसारखं काम करू लागतं आणि आपण त्याला प्रवृत्ती फीड करत राहतो.

अनुकंपा

प्रेम हा लैंगिक भावना आणि अनुकंपेची भावना या दोहोंतला मध्यममार्ग आहे.  

अंत:स्थ संपदा हाच स्वर्ग

संपदा आपल्या आत आहे आणि आपण तिचा बाहेर शोध घेतो, मग आपल्याला अपयश येणारच.

स्वत:ला समजून घेणं..

झेनच्या भाषेत सांगायचं तर याला बुद्धाचा अनुभव म्हणतात. प्रत्येक जण ‘बुद्ध’ आहे

चांगला की वाईट?

म्हणूनच कंजूष माणसं खूप कुरूप होऊन जातात. त्यांच्या प्रेमाला कधी कोणाचा प्रतिसादच मिळत नाही.

संवाद साधा शरीराशी

जेव्हा तुम्ही निरोगी असता तेव्हा सारं काही व्यवस्थिच असतं.