25 April 2018

News Flash

‘आँखों देखी’ची दृष्टी

‘आँखों देखी’ चित्रपटाच्या नायकाची ‘एन्क्वायरी’ची जी पद्धत आहे ती आपल्याला बरंच काही देऊन जाते.

का आणि कसं?

माझी एक फार जुनी इच्छा आहे. गमतीशीर वाटेल, पण आहे.

प्रश्न विचारायलाच हवेत

माणसाला दु:ख होतं ते का हा प्रश्न तात्त्विक अंगाने चर्चिला जाऊ शकतो

श्रद्धेचं ‘वर्गी’करण

श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा या दोघांत काही फरक आहे का हा एक कळीचा प्रश्न आहे.

श्रद्धेची चुकलेली वाट

‘श्रद्धा’ या शब्दापेक्षाही ‘धारणा’ हा शब्द योग्य वाटतो.

पेशन्स फॉर परिवर्तन

पुलंनी विनोबा भावेंवर दोन लेख लिहिले आहेत.

नवे-जुने, अधिक-उणे आणि आपण

‘आपण जिथे आहोत तिथवर कसे आलो’