कपडे सुकवण्याची दोरी हाता घेऊन मन्या बाल्कनीत उभा असतो.

दोरी कुठे टांगावी या विचारात असतांनाच…

Marathi Joke
हास्यतरंग : आई आणि बायको…
हास्यतरंग : पास झाली…
Marathi Joke On Sister-In-Law
हास्यतरंग : जाऊबाई तुमचे दागिने…
Marathi Joke On Aaji And Customer Care
हास्यतरंग : आजींना आला फेक कॉल…
Marathi Joke On GrandMother And GrandDaughter
हास्यतरंग : आजीने दिला नातीला ‘हा’ सल्ला
Marathi Joke Husband Wife
हास्यतरंग : बायको कुठे आहेस?
Marathi Joke Uncle Fight At Garden
हास्यतरंग : …असे भांडण कधीच नको
Marathi JokeMarathi Joke
हास्यतरंग : काय दोष?…

मन्याच्या हातात दोरी बघून शेजारीण त्याला फोन करते…

(शेजारीण फोनवर) : चुकीच पाऊल उचलू नका. मी विचार करुन सांगते.