शिक्षक : सत्य आणि भ्रम यात काय फरक आहे?

मन्या : तुम्ही शिकवत आहात हे सत्य आहे

Marathi Joke
हास्यतरंग : पाया पडते…
Marathi Joke
हास्यतरंग : रीप्लाय दिला…
Marathi Joke
हास्यतरंग : मुलींशी गप्पा…
Marathi Joke
हास्यतरंग : अब्जाधिश झालो…
Marathi Joke
हास्यतरंग : आंघोळ करून…
Marathi Joke
हास्यतरंग : एकदा बाइक…
Marathi Joke
हास्यतरंग : माझ्या प्रश्नाचे…
Marathi Joke
हास्यतरंग : नाव तरी सांग…

आणि…

आम्ही शिकत आहोत हा तुमचा भ्रम आहे.