19 June 2018

News Flash

आयुर्वेद : आव्हाने व शक्याशक्यता

दोन भिन्न प्रवृत्तींच्या विज्ञानाची सांगड कशी घालता येईल याबद्दल चर्चा करीत आहोत.

आयुर्वेद : एकविसाव्या शतकासाठी

आयुर्वेदाच्या पुनर्माडणीच्या या प्रक्रियेला सत्तरच्या दशकात सुरुवात झाली.

आयुर्वेद : विज्ञान की भाकडकथा?

आंतर्वद्यिाशाखीय संशोधनासाठी मोठय़ा प्रमाणावर संसाधने उभारावी लागतील.

पुराणातली वानगी 

बहुतेक सारे महत्त्वाचे वैज्ञानिक-तंत्रज्ञानीय शोध भारतात प्राचीन काळीच लागले होते

प्राचीन भारतातील विमानविद्या

भारतात ७००० वर्षांपासून विमानविद्या अस्तित्वात होती असे मांडणारा एक निबंध सादर केला.

स्टीफन हॉकिंगना पडलेले प्रश्न   

स्टीफन हॉकिंग या प्रज्ञावंत विश्वरचनाशास्त्रज्ञाचे नुकतेच निधन झाले. त्या

उत्क्रांती : एक अर्थउकल

मेंडेलचा आनुवंशिकतेचा सिद्धांत रुजायला व त्यातून अनुवंशशास्त्र विकसित व्हायला विसावे शतक उजाडावे लागले

प्रस्थापित विज्ञानावरील आक्षेप

आतापर्यंत आपण विज्ञान, तंत्रज्ञान व त्यांच्या समीक्षेसाठी लागणाऱ्या काही संकल्पना समजून घेतल्या.

वैज्ञानिक पद्धत म्हणजे काय?

माझ्या पाहण्यातली सारी माणसे शाकाहारी आहेत. म्हणून सर्व माणसे शाकाहारी आहेत.

विज्ञान म्हणजे काय?

स्थूलमानाने विज्ञानाचे दोन भाग पडतात - नैसर्गिक विज्ञान व सामाजिक विज्ञान

अथा तो ज्ञान जिज्ञासा

आपल्याकडे विज्ञान-तंत्रज्ञान म्हणजे काहीतरी ‘लई भारी’ असा समज आहे.