संस्कृतिसंवाद

धर्म म्हणजे पारलौकिक बाब!

सेक्युलर बाबींपैकी फक्त एकच बाब अपवाद करून ‘धर्म’ म्हणून पाळण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.

१८५७ च्या उठावाचे परिणाम

ब्रिटिश शासनाचे ठाम मत झाले होते की, १८५७ चा उठाव मोगल राज्याच्या पुनस्र्थापनेसाठीचा मुस्लीम उठाव होता.

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.