scorecardresearch

सृष्टी-दृष्टी

सृष्टी-दृष्टी : अंतरीचा मत्स्यभाव

जमिनीच्या थरांत गढलेली आणि गाडली गेलेली जीवसृष्टीची पोथी मोठी श्रीमंत आहे. त्यात जीवसृष्टीमध्ये घडलेल्या कित्येक पैलूंची गाथा गोवली आहे.

सृष्टी-दृष्टी : आकाशी झेप घे रे..

सुमारे साडेसात कोटी ते साडेचौदा कोटी वर्षांपूर्वीच्या जीवाश्मांमध्ये पंख दिसतात खरे, पण त्या पंखांमध्ये भरारीचे बळ नव्हते..

सृष्टी-दृष्टी : ..‘दरम्यान’चे हरवलेले दुवे

सरपटणाऱ्या प्राण्यांपासून पक्षी उत्क्रांत झाले का? काही जलचर जीवांत बदल होत भूचर जीव उपजले का? अशा धर्तीची अटकळ जीवशास्त्रज्ञांनी अगोदरच…

सृष्टी-दृष्टी : उपजत जाती-भिन्न गती

सागरात प्लवक (प्लॅन्कटॉन) नावाचे तरंगते जीव असतात. या प्लवकांच्या थरांमुळे उत्क्रांतीने होणाऱ्या संक्रमणाचे अखंड मालिकेसारखे दर्शन घडते.

सृष्टी-दृष्टी : उत्क्रांतीवृक्षाच्या शाखा-प्रशाखा!

ज्यांना आता आपण आद्यजीव ( इंग्रजीमध्ये ‘प्रोकरियोट्स’) मानतो ते ‘प्रकाश संश्लेषी’ जिवाणू साडेतीन अब्ज वर्षांपूर्वीच्या गाळांच्या स्तरामध्ये दिसू लागतात

सृष्टी-दृष्टी : या जगाचे वय किती?

खडकातील स्तरांचा संपूर्ण अनुक्रम निश्चित करण्यासाठी जगातील निरनिराळ्या ठिकाणी आढळणाऱ्या खडकांच्या स्तरांचा तुलनात्मक परस्परसंबंध तपासावा लागतो.