scorecardresearch

nashik
नाशिक: शासन चिंचले दारी, खैरेवाडी वाऱ्यावरी…

इगतपुरी तालुक्यातील अतिदुर्गम भागात असलेल्या खैरेवाडी येथे होणारा शासन आपल्या दारी हा उपक्रम काही तांत्रिक अडचणींमुळे चिंचले गावात घेण्यात आल्याने…

what is civil society
UPSC-MPSC : नागरी समाज व त्याचे भारतीय स्वरूप

या लेखातून आपण नागरी समाज म्हणजे काय?, नागरी समाजाचे भारतीय रूप कसे आहे? आणि दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने नागरी समाजाच्या…

good governance Characteristics
UPSC-MPSC : सुशासनाचा अर्थ, व्याप्ती आणि वैशिष्ट्ये

या लेखात आपण सुशासन म्हणजे काय, सुशासनाची वैशिष्ट्ये काय आहेत, तसेच सुशासन प्रत्यक्षात आणताना येणारे अडथळे अभ्यासणार आहोत.

What is Governance
UPSC-MPSC : शासन व्यवहाराचा अर्थ आणि व्याप्ती

गव्हर्नन्स या घटकाचा अभ्यास करताना आपण सुरुवातीलाच गव्हर्मेंट आणि गव्हर्नन्स यात नेमका काय फरक आहे, याचा ऊहापोह करणार आहोत.

संबंधित बातम्या