scorecardresearch

Episode 135

समुद्री लाटा व त्यांचे प्रकार | Ocean Waves Different Types Of Sea Waves Ocean Surface Waves

समुद्री लाटा व त्यांचे प्रकार | Ocean Waves Different Types Of Sea Waves Ocean Surface Waves

किनाऱ्याकडे येता येता समुद्रतळ व पाण्यातील घर्षण वाढत जाते. त्यामुळे लाटा आणखी जोराने उसळतात.

Latest Uploads