scorecardresearch

विजय केळकर

BMC
मुंबईला ‘मदत’ नव्हे, वाटा द्या!

बृहन्मुंबई महानगर पालिका (यापुढे ‘महापालिका’) ही देशातील श्रीमंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांपैकी एक.. तिचा अर्थसंकल्प भारतातील काही छोटय़ा राज्यांच्या अर्थसंकल्पांपेक्षाही मोठा.

लोकसत्ता विशेष