मन्या एकदा बाइक चालवत जात असतो.

मुलीकडे बघण्याच्या नादात धपकन पडतो.

Marathi Joke
हास्यतरंग : माहेरी चालले…
Marathi Joke
हास्यतरंग : काल रात्री…
Marathi Joke
हास्यतरंग : तुझ्यावर एका…
Marathi Joke
हास्यतरंग : फोटोग्राफरच्या दुकानात…
Marathi Joke Husband Wife
हास्यतरंग : भेटायला जातो…
Marathi JokeMarathi Joke
हास्यतरंग : काय दोष?…
Marathi Joke
हास्यतरंग : बाल्कनीत उभा…
Marathi Joke
हास्यतरंग : आई आणि बायको…

मुलगी : अरे देवा! कुठे लागल का?

मन्या : नाही गं वेडे! आम्ही तर असेच उतरतो.