बांड्या : कृपा करून… बारावी निकालाचे पेढे घेऊन कुणीही आमच्या घरी येऊ नये…

सोनी : का रे…

Marathi Joke On Sister-In-Law
हास्यतरंग : जाऊबाई तुमचे दागिने…
Marathi Joke On GrandMother And GrandDaughter
हास्यतरंग : आजीने दिला नातीला ‘हा’ सल्ला
Marathi Joke On Husband Wife
हास्यतरंग : बायकोला पाहिजे पगार?
Marathi Joke Husband Wife
हास्यतरंग : बायको कुठे आहेस?
Marathi Joke Uncle Fight At Garden
हास्यतरंग : …असे भांडण कधीच नको
Marathi Joke On Aaji And Customer Care
हास्यतरंग : आजींना आला फेक कॉल…
Marathi Joke On Pappu And Relatives
हास्यतरंग : फरसाण आणि नातेवाईक…
Marathi Joke
हास्यतरंग : आई आणि बायको…

बांड्या : तुमच्या ‘गुणांवरून’ सुरू झालेला विषय आमच्या ‘अवगुणांवर’ येऊन थांबतो…