आजी : अगं राणी, तू स्वयंपाक करणे शिक थोडासा… तुला स्वयंपाक करता यायला पाहिजे आता…

नात : पण का आजी?

Marathi Joke Uncle Fight At Garden
हास्यतरंग : …असे भांडण कधीच नको
Marathi Joke On Aaji And Customer Care
हास्यतरंग : आजींना आला फेक कॉल…
Marathi Joke On Sister-In-Law
हास्यतरंग : जाऊबाई तुमचे दागिने…
Marathi Joke
हास्यतरंग : आई आणि बायको…
Marathi Joke
हास्यतरंग : बाल्कनीत उभा…
हास्यतरंग : पास झाली…
Marathi JokeMarathi Joke
हास्यतरंग : काय दोष?…
Marathi Joke
हास्यतरंग : फोटोग्राफरच्या दुकानात…

आजी : अगं… कधी नवरा घरी नसला तर काय उपाशी झोपशील का?