एका पेट्रोल पंपावरील पाटी

“कृपया, येथे धूम्रपान करू नये.

Marathi Joke On Husband Wife
हास्यतरंग : बायकोला पाहिजे पगार?
Marathi Joke Husband Wife
हास्यतरंग : बायको कुठे आहेस?
Marathi Joke On Pappu And Relatives
हास्यतरंग : फरसाण आणि नातेवाईक…
Marathi Joke On Sister-In-Law
हास्यतरंग : जाऊबाई तुमचे दागिने…
Marathi Joke On Toothpaste
हास्यतरंग : टूथपेस्ट आहे का?
Marathi Joke On GrandMother And GrandDaughter
हास्यतरंग : आजीने दिला नातीला ‘हा’ सल्ला
Marathi Joke
हास्यतरंग : बसमध्ये बसलो…
Marathi Joke On Aaji And Customer Care
हास्यतरंग : आजींना आला फेक कॉल…

तुम्हाला तुमचा जीव स्वस्त वाटत असेल…

पण पेट्रोल महाग असते…”