स्वरावकाश

नवनादापल्याडचा शोध…

पाश्चात्त्य संगीत परंपरेतील समूह संगीतात बँड या संकल्पनेला खूप प्राधान्य मिळते.

परंपरा आणि प्रज्ञा

कलेचे रसायन भवतालातून मिळते. ते सगळ्यांपर्यंतच पोहोचत असते. पण त्यातल्या फार थोड्यांना त्यातील नवनिर्मितीच्या खाणाखुणा दिसतात.

प्रायोजिततेचे प्रयोग !

मैफिलीचे इव्हेंटीकरण व्हायला ऐंशीच्या दशकानंतर सुरुवात होऊ लागली आणि संगीताचा व्यवसाय झाला.

वाद्यमेळाचा आलम सारा..

तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे नंतरच्या काळात चित्रपटांतील गीते स्वतंत्रपणे ध्वनिमुद्रित करता येऊ लागल्याने पार्श्वगायन व संगीत शक्य झाले.

वाद्य ते वदते…

सतार आणि सरोद ही वाद्ये रसिकाकडे चेहरा करणारी असतात आणि त्यावरील स्वरस्थाने त्याला दिसू शकत नाहीत

गात पुढे मज जाणे..

सत्तरच्या दशकातील या उलथापालथी कमी वाटाव्यात, इतक्या वेगाने ऐंशीचे दशक संगीताच्या क्षेत्रात महत्त्वाचे ठरले.

…तेजातच नवीन साज! 

घराण्यांच्या अशा पोलादी भिंती भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर लगेचच ढासळायला सुरुवात झाली.

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.