News Flash

व्यवस्थापन (की अव्यवस्थापन?) विदेशी चलन दराचे!

भारताचा आंतरराष्ट्रीय व्यवहार ताळेबंद (balance of payments) सुधारत चालल्याचे आपण सतत ऐकत असतो.

अर्धी बाजू रिकामीच

कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कंपन्यांच्या संचालक मंडळांवर पुरेशा प्रमाणात महिला नसणे हा एकंदर जगासाठीच विशेष चच्रेचा विषय बनला आहे.

नवी विटी, दांडू मात्र जुनाच…

बॅँकिंग, पतधोरण आणि त्यामागची अन्य वित्तीय धोरणे यांमधील सांधा प्रस्तुत लेखात दिसेलच; पण सरकारी आर्थिक धोरणांचा आपल्याशी संबंध कोणकोणत्या वळणांनी येतो आणि सध्या ही धोरणे कोणत्या वळणावर आहेत, हे

Just Now!
X