मन विकार विचार

सुसंगती सदा घडो..!

संकेतला त्याच्या वडिलांनी माझ्याकडे आणलं ते ‘हा हाताबाहेर चाललाय’ या समस्येसाठी.

Parental Expectation from Children
म्हणऊनि तांतडी खोटी

परीक्षेच्या भीतीने भयग्रस्त झालेल्या दहावीच्या साकेतला पाहिल्यावर मला हीच गोष्ट आठवली.

प्रतीक्षा

एखाद्यासोबत राहणं, हे त्याच्याशिवाय राहण्याइतकंच वेदनादायी असेल तर?

चौकट

माझी आणि नानांची रोज सकाळी सहाला भेट ठरलेली.

कोणा कशी कळावी..

प्रेम ही तशी आदिम भावना. मात्र ती मूळ प्राथमिक भावना नव्हे!

सत्याचा स्वीकार!

सत्याच्या स्वीकाराचा क्षण! त्याची प्रखरता डोळ्यांना सहन होत नाही

जरा विसावू या वळणावर..

उदासीनता ही चांगली का वाईट या वर्गीकरणात अडकू नये. उदासीनता हा वळणावरचा विसावा आहे.

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.