जगातल्या दोन खोट्या गोष्टी…

स्त्रिया : दोन मिनिटात तयार होते.

Marathi Joke
हास्यतरंग : आंघोळ करून…
Marathi Joke
हास्यतरंग : मॅच लाव!…
Marathi Joke
हास्यतरंग : बायको शांत…
Marathi Joke
हास्यतरंग : सोफ्यावर बसून…

पुरूष : दोन मिनिटात घरी आलो.