पहिला पाऊस… 

पहिला विजेचा लखलखाट…

Marathi Joke
हास्यतरंग : तुमच्यासाठी शर्ट…
Marathi Joke
हास्यतरंग : फोटोग्राफरच्या दुकानात…
Marathi Joke
हास्यतरंग : दोन लग्न…
Marathi Joke
हास्यतरंग : वर्गातील मुलांना…
Marathi Joke
हास्यतरंग : शाळेची वेळ…
हास्यतरंग : पास झाली…
Marathi Joke
हास्यतरंग : आई आणि बायको…
Marathi JokeMarathi Joke
हास्यतरंग : काय दोष?…

पहिला गडगडाट…

पहिला मातीचा सुगंध… 

हे सगळं जुळून आलं, 

की आमच्याकडे पहिले लाईट जातात.