मन्या आंघोळ करून येतो.

आणि

Marathi Joke
हास्यतरंग : पाया पडते…
Marathi Joke
हास्यतरंग : मुलींशी गप्पा…
Marathi Joke
हास्यतरंग : रीप्लाय दिला…
Marathi Joke
हास्यतरंग : अब्जाधिश झालो…
Marathi Joke
हास्यतरंग : एकदा बाइक…
Marathi Joke
हास्यतरंग : सुनबाई हात…
Marathi Joke
हास्यतरंग : आमचा पोरगा…
Marathi Joke
हास्यतरंग : नाव तरी सांग…

इकडे-तिकडे शोधू लागलो….

बायको : काय शोधताय?

मन्या (गंमतीनं) : आयुष्य शोधतोय, हरवलेलं!

बायको : ते बघा! चार्जिंगला लावलंय’!