scorecardresearch

डॉ. नीलिमा गुंडी

marathi 22
भाषासूत्र : लोकमानसातील समजुती आणि वाक्प्रचार

आदिम काळापासून लोकमानसात सभोवतालाविषयी- त्यातील गूढतेमुळे- काही दृढमूल समजुती होत्या. राक्षस, देव, पिशाच्च यांच्याविषयी काही धारणा होत्या.

bhashsutra
भाषासूत्र : वाक्प्रचारांमधील दृष्टांत

मराठीमध्ये संस्कृतमधून आलेले काही न्याय हे वाक्प्रचार म्हणून रूढ झाले आहेत. येथे ‘न्याय’ याचा अर्थ ‘दृष्टांत’ किंवा समर्पक उदाहरणातून सुचवलेला…

Explain Scripted words Devanagari Marathi letters Government decision
भाषासूत्र : पुराणकथांचा संदर्भ असलेले वाक्प्रचार

रामायण, महाभारत, तसेच पुराणे हे प्राचीन ग्रंथ भारतीय संस्कृतीचा अविभाज्य घटक आहेत. त्यांचा संदर्भ असलेले काही वाक्प्रचार आजही आपल्या जगण्याचा…

lekh bhashasutra tree
भाषासूत्र : वाक्प्रचारांमधील व्यवहारबोध

आपल्या आतबाहेर वास करणारी भाषा आपल्या अभिव्यक्तीसाठी जशी मदत करते, तशीच आपल्याला जगात वावरण्यासाठी व्यवहारबोधही करते.

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.