सुहास पाटील
महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांतर्गत पुढील संवर्गातील एकूण २७४ पदांच्या भरतीकरिता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत ( MPSC) ‘महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४’ रविवार, दि. २८ एप्रिल २०२४ रोजी ३७ जिल्हा केंद्रांवर घेण्याचे नियोजित होते. दि. ८ मे २०२४ च्या शुद्धिपत्रकानुसार सदर परीक्षा दि. ६ जुलै २०२४ रोजी आयोजित करण्यात येईल. संयुक्त पूर्व परीक्षेतून मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या (एकूण ५२४ पदांच्या भरतीकरिता) उमेदवारांकरिता स्वतंत्र मुख्य परीक्षा घेण्यात येतील. ( I) सामान्य प्रशासन विभाग – राज्य सेवा गट-अ व गट-ब – एकूण ४३१ पदे (मुख्य परीक्षा १४ ते १६ डिसेंबर २०२४).

(१) उप जिल्हाधिकारी, गट-अ – ७ पदे (अज – १, भज-ड – १, विमाप्र – १, सा.शै.मा. – १, आदुघ – १, खुला – २).

Agriculture students waiting for placement despite passing MPSC Nagpur
‘एमपीएससी’ उत्तीर्ण होऊनही नियुक्तीची प्रतीक्षा; अकरा महिन्यांपासून ‘कृषी’चे विद्यार्थी प्रतीक्षेतच
Eid was celebrated by donating blood under the campaign New Meaning of Kurbani
सातारा : ‘कुर्बानीचा अर्थ नवा’ या अभियानाच्या अंतर्गत रक्तदान करून ईद साजरी
mpsc marathi news
निकाल लागला मात्र नियुक्ती नाही; एमपीएससीच्या कृषी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण उमेदवारांना दहा महिन्यांपासून…
chhagan bhujbal
“विधानसभेला जेवढ्या जागा शिंदे गटाला द्याल…”; जागावाटपाबाबत छगन भुजबळांची नवी मागणी!
MPSC, exams, postponed,
एमपीएससीच्या तीन परीक्षा लांबणीवर, आता परीक्षा कधी होणार?
PSI, MPSC, PSI result,
‘पीएसआय’चा निकाल ‘एमपीएससी’कडून जाहीर, पुणे जिल्ह्यातील उमेदवार राज्यात प्रथम!
Chhagan Bhujbal, Jitendra Awhad_FB
राष्ट्रवादीच्या दोन गटांमधला जिव्हाळा कायम? भाजपाची आव्हाडांवर टीका अन् भुजबळांकडून बचाव; आव्हाड म्हणाले, “मी तुमचा….”
10th result, maharashtra,
दहावीच्या निकालाची तारीख जाहीर

(२) सहाय्यक राज्य कर आयुक्त, गट-अ – एकूण ११६ पदे (अजा – ९, अज – ६, विजा-अ – ३, भज-ब – २, भज-क – ४, भज-ड – २, इमाव – २७, विमाप्र – २, सा.शै.मा. – १२, आदुघ – १२, खुला – ३७) (५ पदे दिव्यांग कॅटेगरी B/ LV – २, D/ HH – १, CP/ LC/ DW – १, Autism/ MI – १ पद राखीव) (अनाथ – १ पद राखीव).

(३) गट विकास अधिकारी (उच्च श्रेणी), गट-अ – ५२ पदे (अजा – ७, अज – ५, विजा-अ – २, भज-ब – १, भज-क – १, भज-ड – १, इमाव – ११, विमाप्र – १, आदुघ – ५, सा.शै.मा. – ५, खुला – १३) (२ पदे दिव्यांग कॅटेगरी B/ LV – १, CP/ LC/ DW – १ साठी राखीव).

(४) सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, गट-अ (कनिष्ठ) – ४३ पदे (अजा – ९, अज – ३, विजा-अ – ३, भज-ब – १, भज-क – ३, इमाव – 1०, विमाप्र – १, सा.शै.मा. – ४, आदुघ – ४, खुला – ५) (२ पदे दिव्यांग कॅटेगरी B/ LV – १, D/ HH – १ साठी राखीव).

(५) सहायक आयुक्त /प्रकल्प (एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प) श्रेणी-२, गट-अ – ३ पदे (अज – १, भज-ब – १, खुला – १).

(६) उद्याोग उपसंचालक (तांत्रिक), गट-अ – ७ पदे (अजा – २, इमाव – २, सा.शै.मा. – १, आदुघ – २).

(७) सहायक कामगार आयुक्त, गट-अ – २ पदे (इमाव – १, आदुघ – १).

(८) सहायक आयुक्त कौशल्य विकास, रोजगार व उद्याोजकता, गट-अ – १ पद (खुला).

(९) मंत्रालयीन विभागातील कक्ष अधिकारी, गट-ब – १९ पदे (अजा – ४, अज – २, विजा-अ – १, भज-ड – १, इमाव – ४, सा.शै.मा. – २, आदुघ – २, खुला – ३) (१ पद दिव्यांग कॅटेगरी B/ LV साठी राखीव).

(१०) सहायक गट विकास अधिकारी, गट-ब – २५ पदे (अजा – ४, अज – १, विजा-अ – १, इमाव – ९, विमाप्र – २, सा.शै.मा. – ३, आदुघ – २, खुला – ३) (१ पद दिव्यांग कॅटेगरी CP/ LV, DW साठी राखीव).

(११) सहायक आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, गट-ब – १ पद (खुला).

(१२) उप अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, गट-ब – ५ पदे (विजा-अ – १, इमाव – २, सा.शै.मा. – १, आदुघ – १).

(१३) कौशल्य विकास, रोजगार व उद्याोजकता मार्गदर्शन अधिकारी, गट-ब – ७ पदे (इमाव – २, सा.शै.मा. – १, आदुघ – १, खुला – ३) (१ पद दिव्यांग कॅटेगरी CP, LC, DW साठी राखीव).

(१४) सरकारी कामगार अधिकारी, गट-ब – ४ पदे (अजा – १, अज – १, आदुघ – २).

(१५) सहायक प्रकल्प अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी/ प्रशासकीय अधिकारी /संशोधन अधिकारी /गृहप्रमुख/प्रबंधक, गट-ब – ४ पदे (अज – १, भज-ब – १, भज-क – १, आदुघ – १).

(१६) उद्याोग अधिकारी (तांत्रिक), गट-ब – ७ पदे (विजा-अ – १, सा.शै.मा. – १, आदुघ – १, खुला – ४) (१ पद दिव्यांग कॅटेगरी B/ LV साठी राखीव).

(१७) सहायक प्रकल्प अधिकारी (शिक्षण) आदिवासी विकास आयुक्तालय, गट-ब – ५२ पदे (अजा – ७, अज – ४, विजा-अ – १, भज-ब – १, भज-क – २, भज-ड – १, इमाव – १०, सा.शै.मा. – ५, आदुघ – ५, खुला – १५) (२ पदे दिव्यांग कॅटेगरी B/ LV व D/ HH साठी प्रत्येकी १ पद राखीव)

(१८) निरीक्षण अधिकारी (पुरवठा), गट-ब – ७६ पदे (अजा – १०, अज – ५, विजा-अ – २, भज-ब – २, भज-क – ३, भज-ड – २, इमाव – १४, विमाप्र – २, सा.शै.मा. – ८, आदुघ – ८, खुला – २०) (३ पदे दिव्यांग कॅटेगरी B/ LV, D/ HH, CP/ LC/ DW साठी प्रत्येकी १ पद राखीव).

उर्वरित भाग पुढील अंकात