संवादाने रचला पाया

भिडस्त मी..

अस्वस्थ, नकोशा भिडस्तपणाच्या प्रसंगाला टाळण्याऐवजी त्याच्याकडे नीट पाहायचं.

दुसऱ्या लग्नापूर्वी..

तुझं लाडाचं पूर्वायुष्य, एकटेपणातून तुझी चिडचिड त्यानंही समजून घ्यायला हवीच होती.

मनाचं विझलेपण

कंपनीचं पॅकेज चांगलं असलं, तरी ‘देतोय ते घ्या आणि निघा’

भावनिक संतुलन

तीव्र भावनांचा पुन:पुन्हा विरस झाला की संताप आणि निराशा येते.

हवा प्रगल्भ सखा..

जुईचं, सख्ख्या मैत्रिणीचं ई-मेलवरचं पत्र वाचून मानसीला कौतुक वाटलं.

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.