मन्या : खूप शोध घेतल्यानंतर ‘बाबू’ शब्दाचा अर्थ कळला.

जन्या : काय अर्थ आहे रे?

Marathi Joke
हास्यतरंग : टूथपेस्टमध्ये…
Marathi Joke
हास्यतरंग : सत्य आणि भ्रम…
हास्यतरंग : असा मुलगा…
Marathi Joke
हास्यतरंग : फोन लावला…

मन्या : बा – बालिश बु : बुद्धी