एकदा पप्पूच्या घरी नातेवाईक येतात…

नातेवाईक : पप्पू तुझे शिक्षण किती झाले आहे…

Marathi Joke Husband Wife
हास्यतरंग : बायको कुठे आहेस?
Marathi Joke On Toothpaste
हास्यतरंग : टूथपेस्ट आहे का?
Marathi Joke
हास्यतरंग : सुनबाई हात…
Marathi Joke
हास्यतरंग : घरातल्या गोष्टी…
Marathi Joke
हास्यतरंग : आमचा पोरगा…
Marathi Joke
हास्यतरंग : दोन वाघ…
Marathi Joke
हास्यतरंग : ऐकलं का?…
Marathi Joke
हास्यतरंग : बसमध्ये बसलो…

पप्पू : काका नुकताच मी बीकॉमची परीक्षा पास झालो…

नातेवाईक : अरे वा… पुढे काय करायचे ठरवले आहेस?

पप्पू : काही नाही काका… तुम्ही गेल्यानंतर प्लेटमधले फरसाण संपवणार आहे…