मनोयोग

५०३. देवराणा

सद्गुरूचं हे जे विराट स्वरूप आहे ते शब्दांनीसुद्धा कळणं अवघड आहे.

५००. खूण

आपलं मन अशाश्वत गोष्टींत कसं अडकून होतं हे हळूहळू सज्जनाच्या योगानं कळू लागतं.

४९८. मुख्य कोण?

व्यापकाची असो की संकुचिताची असो; कल्पना ही अखेर कल्पनाच.

४९७.  तदाकार

समर्थ रामदास १६९व्या श्लोकात म्हणतात

४९६. घडण

मीपणाच्या अहंभावाने देहबुद्धीच वाढते

४९५. भोजन

सृष्टीच्या आधीपासून त्या हरीबरोबर हा शेष होता.

४९४. जाणता मूर्ख!

. एका श्लोकात समर्थानी ‘जनी जाणता’ हा शब्द वापरलाच आहे.

४९३. तया सांडुनि!

सद्गुरूकडून ज्ञान ऐकलं आणि अनुभवलं तरी सहज नित्य अनुभव म्हणून ते लगेच  मुरत नाही.

४९२. अंतरीची खूण

‘भोग’ जसं खरं समाधान देत नाही, तसाच ‘त्याग’ही  खरं समाधान देत नाही.

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.