नितीन कदम, गिरगांव रु. १०००० सुधा घरत, बोरिवली (प), रु. १०००० राजश्री आशिष रु. ४००० दत्ताराम शंकर गावंडे, चेंबूर रु. १०१०१ माधव मेहेंदळे, चेंबूर रु. १५३०० श्रीकृष्ण दामले बोरिवली (प), रु. २००० नयना रत्नाकर लघाटे पवई रु. ५००० प्रकाश वरगांवकर, डोंबिवली (प), रु. २००० सुलभा अशोक शिंगणेवार कल्याण (प), यांजकडून कै. अशोक बाबुराव शिंगणेवार यांच्या स्मरणार्थ रु. २००० दिलीप चौबळ, माहिम रु. ५००० शीला शेणवी, विलेपार्ले (प), रु. ११००० चंद्रशेखर कुलकर्णी, अंधेरी (प), रु. २००२ सुचिता व गोपाळ कावले, परळ व्हिलेज, रु. ४००० शुभदा सावंत, करी रोड (प), रु. २०००० सुमती लेले, अलिबाग, रु. ३०००० अंजली होनावार, बोरिवली (पू), रु. ५००० उषा धुमाळ बोरिवली (प) रु. ५००० शशिकांत ओक, कल्याण (प), रु. ७००० मुकुंद पळणीकर, अंधेरी (पू), रु. १००१ प्रतिक्षा सोहनी, बोरिवली (प), रु. १६००० वंशिका चंद्रकांत मेहेर, नेरुळ (पू), रु. १००० दिलीप चंद्रकांत मेहेर, नेरुळ (पू), रु. १००० निशांत दिलीप मेहेर, नेरुळ (पू), रु. १००० सुजाता पेडणेकर, अंधेरी (प), रु. १०००० स्न्ोहा व चिंतामणी चांदसकर, डोंबिवली (पू), रु. ४००८ सीमा पुरुषोत्तम बक्षी, डोंबिवली (प), यांजकडून कै. श्री. व सौ. पुरुषोत्तम हरी बक्षी यांच्या स्मरणार्थ रु. १०००० अर्जुन गोलतकर, अंधेरी (प), रु. २००० सुरेंद्र तटकरी, बांद्रा (पू), रु. १००० अमेय माने, डोंबिवली रु. १२००० माधव शानबाग, माहिम (प), रु. ८००० जयवंत चाफेकर, देवनार रु. ३००३ प्रकाश वराडकर, बोरिवली (पू), यांजकडून कै. जयश्री पुरुषोत्तम वराडकर यांच्या स्मरणार्थ रु. २००१० हर्षराज तानवडे, कांदिवली (पू), रु. १००१ अलकनंदा आणि विनायक हाजिरनीस, दहिसर (प), रु. १६००० काशिनाथ सिताराम वझे, बदलापूर (पू), यांजकडून कै. निर्मला व सीताराम वझे तसेच कै. लक्ष्मी आणि विष्णू वामन मोडक यांच्या स्मरणार्थ रु. २२२२ दीपाली बोरकर, अंधेरी (पू), रु. ३००० दत्तात्रय व उर्मिला उपाध्ये, गिरगांव यांजकडून कै. रमेश बाळकृष्ण उपाध्ये, कै. सुधाकर बाळकृष्ण उपाध्ये, कै. सत्यभामा बाळकृष्ण उपाध्ये व राधाबाई नरहर ढापरे यांच्या स्मरणार्थ रु. ४०८४ सुमेध राजीव जोग, ठाणे, रु. २२५००० अरविंद एस. माणगावकर, डोंबिवली, रु. ६६००० प्रकाश अंकुश तळेकर, ठाणे, वडिल कै. अंकुश तळेकर व गुरु श्री. अप्पा यांच्या स्मरणार्थ रु. ४०००० डॉ. संगीता एस. जाधव, रु. ४०००० दत्तात्रय भातखंडे, ठाणे, रु. ३०००० कल्पना ए. माणगावकर, डोंबिवली, रु. २५००० सुजाता पोंक्षे, ठाणे, रु. २५००० माणिक शिवराम पाटील, कळवा, रु. २५००० आशालता कोळी, कळवा, रु. २००१० उमेश बिल्ले, ठाणे, रु. २०००० प्रतिक इलास्टोमर, बदलापूर. १७५०० संजय गजानन सावंत, ठाणे, रु. १५००० उमेश बुदगे, तळेगाव दाभाडे, रु. १०००० पी. आर. बारी, ठाणे, रु. १००००.