शिक्षक : मन्या सांग बरं!

ससा आणि कासवाच्या गोष्टीतून काय बोध घेतला?

Marathi Joke
हास्यतरंग : माझ्या प्रश्नाचे…
5 home remedies to get rid from mosquitoes how to get rid from mosquito home
डासांच्या उच्छादामुळे रात्री झोपणंही कठीण? मग किचनमधील ‘या’ ५ गोष्टींचा करा वापर, डास होतील गायब
siblings jealousy
भावंडांबद्दल वाटणारा मत्सर कसा कमी कराल? ‘या’ छोट्या छोट्या गोष्टींमधून दिसेल सकारात्मक बदल
Personality Traits
तुमची जन्मतारीख ३, १२, २१ किंवा ३० आहे का? जाणून घ्या, कसा असतो अशा लोकांचा स्वभाव…

मन्या : शर्यत हरलो तरी चालेल, झोप पूर्ण झाली पाहिजे.