X
X

चहाचा कप आणि पोलिओचा डोस

READ IN APP

वाचा मराठी विनोद

दिवसेंदिवस चहाच्या दुकानात
चहाचे कप इतके बारीक होत चाललेत की समजत नाहीये,
चहा पितो की ‘पोलिओ’चा डोस

24
X