X

चहाचा कप आणि पोलिओचा डोस

वाचा मराठी विनोद

दिवसेंदिवस चहाच्या दुकानात

चहाचे कप इतके बारीक होत चाललेत की समजत नाहीये,

चहा पितो की ‘पोलिओ’चा डोस