News Flash

सेवाव्रतींच्या कार्याला दाद

एक हजार व त्यापेक्षा जास्त रकमेचे धनादेश दिलेल्या देणगीदारांची नावे

लोकसत्ताने ‘सर्वकार्येषु सर्वदा’च्या माध्यमातून  ओळख करून दिलेल्या दहा सेवाभावी संस्थांना मदतीसाठीच्या धनादेशांचा ओघ लोकसत्ता कार्यालयाकडे मोठय़ा संख्येने होत आहे.

एक हजार व त्यापेक्षा जास्त रकमेचे धनादेश दिलेल्या देणगीदारांची नावे –

*पुरंदरे हायस्कूल, मुलुंड –  १९८३ एस.एस.सी. बॅच रु. २५,००० *शशिकांत शांताराम जोशी, अंधेरी रु.१,२०,००० *मंजुषा प्रभू, अंधेरी रु. १०,००० *अजित विनायक अुकिडवे, ठाणे रु. ३,३०० *प्रभाकर गोविंद जोशी, ठाणे रु. ३,००२ *अरुणा दगडू कापडे, मालाड रु. ३,००० *सुमती गजानन शिंदे, ठाणे – कै. गजानन एस. शिंदे यांच्या स्मरणार्थ  रु. ३,००० *सुनीला पां. जोशी, नेरूळ रु. ३,००० *जे. पी. बोवलेकर, ठाणे रु. ३,००० *सुरेखा सुरेंद्र कोठावळे रु. ३,००० *सीमा वाय. तेरेदेसाई, मुलुंड रु. २,५०० *ज्ञानेश्वर दत्तात्रय मुळे, मुलुंड – कै. दत्तात्रय मुळे यांच्या स्मरणार्थ रु. २,००१ *अपर्णा करमरकर, ठाणे रु. २,००१ *वाय. एस. तेरेदेसाई, मुलुंड रु. २,००० *स्वाती सुनील लाखे, ठाणे रु. २,०००  *सागर पी. शिंदे, ठाणे रु. २,००० *हेमलता पी. आपटे, डोंबिवली रु. २,००० *रमेश भागचंद दलाल, ठाणे रु. २,००० *निलिमा पु*ीवार, यवतमाळ – कै. दिनकरराववार यांच्या स्मरणार्थ रु. २,००० *सुजाता झांबरे, ठाणे रु. २,००० *संजय राशिणकर, कळवा रु. १,५०० *निलम हरयाण, गिरगाव – कै. शशिकांत हरयाण यांच्या स्मरणार्थ रु. १,५०० *किरण एकबोटे, ठाणे रु. १,५०० *अतुल अनंत धोंडे, ठाणे रु. १,१११ *जयवंत आनंदराव परळकर, गिरगाव रु. १,१११ *पुष्पा भालचंद्र आफळे, ठाणे रु. १,१०० *मोनिका राजेश जैन, ठाणे रु. १,००१ *सुधांशु दानोळे, ठाणे रु. १,००१ *अशोक महादेव जोशी, ठाणे रु. १,००१ *स्वाती मोहिते, बोईसर रु. १,००१ *गौरव बोंबले, मुलुंड रु. १,००१ *प्रशांत व्ही. जोशी, ठाणे रु. १,००१ *सुचेता सुधीर देशपांडे, ठाणे – कै. स्वरूप देशपांडे यांच्या स्मरणार्थ रु. १,००१ *प्रभादेवी शामराव पाटील, ठाणे रु. १,००० *मृणालिनी हरकरे, ठाणे रु. १,००० *राजर्षी आर. भिडे, ठाणे रु. १,००० *अजित कुलकर्णी कन्सट्रक्शन प्रा. लि.ठाणे रु.१,००० *मोहन महादेव पवार (घोसाळकर),ठाणे रु. १,००० *अमित सुरेश वेलणकर, ठाणे रु. १,००० *आशा अनंत ओक, कल्याण रु. ५०,००० *देवीदास शंकर मांदुस्कर, ठाणे रु. ५०,००० *द. कृ. भातखंडे, ठाणे रु. ३०,००० *सुभाष सदाशिव पिंपुटकर, मुलुंड रु. ३०,००० *मेधा ज्ञाते, ठाणे रु. २५,००० *राजर्षी मोहन चावक, मलुंड रु. २५,००० *अंजली ए. गोगटे, डोंबिवली रु. २०,००० *वसंत बाबुराव जगताप, मुलुंड रु. १५,००० *श्रीनिवासन अय्यर, अंबरनाथ रु. १२,००० *नलिनी डिंगणकर, ठाणे रु. १०,००० *रमेश शास्त्री, अंबरनाथ रु. ८,००० *पंकज विष्णू वढावकर, ठाणे रु. ५,००० *माधवी तेरेदेसाई, ठाणे रु. ५,००० *ललिता इनामदार, डोंबिवली रु. ५,००१ *सुरेखा पी. कांडोळकर, मुलुंड -वडील कै. कृष्णराव महादेव व आई कै. विनोदिनी कृष्णराव सामंत यांच्या स्मरणार्थ रु. ५,००० *व्ही. व्ही. चिखलीकर, डोंबिवली रु. ४,००० *प्रमोद द. वेदपाठक, नालासोपारा रु. ३,००३ *सुनील जगताप, डोंबिवली रु. २,५०० *मुक्ता अरविंद सिदवाडकर, मुलुंड रु. २,००० *कमलेश मनोहर जाधव, ठाणे रु. २,००० *विलास जयराम वाघोदे, डोंबिवली रु. १,५०० *सुचेता सुभाष नाफड, डोंबिवली रु. १,५०० *उषा दामोदर घाटे रु. १,१११ *सुरेंद्र घोसाळकर, भांडुप रु. १,१११ *रमेश गणपत गुंडे, घाटकोपर रु. १,००८ *एस. एच. गोखले, मुलुंड रु. १,००० *गणेश पांचाळ, टिटवाळा रु. १,००० *बाळकृष्ण दाजी जाधव, सी.बी.डी. रु. १२,५०० *उदय टिपरे, वाशी रु. १०,००० *केदार पाटणकर- पुणे- रु. १,००,०००/- *आयडीबीआय ट्रस्ट- सातारा- रु. २०,०००/- (कै. बी. ए. काटदरे यांच्या स्मरणार्थ) *शाम खांडेकर- सातारा- रु. १६,०००/- *प्रमोद खरे- पुणे- रु. १५,०००/- *प्रदीप ठकार- पुणे- रु. १५,०००/- *व्यंकटेश सांब्राणी- पुणे- रु. १२,०००/- *चंद्रकांत पाटील- पुणे- रु. ११,०००/- *शिवकांत गाडे- पुणे- रु. १०,०००/- *मंदा करपे- पुणे- रु. ७०००/- *प्रतिमा खरे- पुणे- रु. ५०००/- (कै. नारायण डी. चिपळूणकर व कै. श्रीमती कला चिपळूणकर यांच्या स्मरणार्थ) *मधुकर वळसंगकर- पुणे- रु. ३०००/- *गणेश मराठे- तळेगाव- रु. ११११/- *विनायक दाणी- पुणे- रु. ११११/- *डॉ. पी. एन. व्यवहारे- बदलापूर- रु.१०००/-*भास्कर चौधरी- पुणे- रु. ६०,०००/- *वीणा जोशी- पुणे- रु. ३०,०००/- *पी. व्ही. खंडेपारकर- पुणे- रु. २५०००/- *प्रभाकर भोसले व सौ. कुमुदिनी भोसले- पुणे- रु. २५०००/- *मेधा केतकर- पुणे- रु. २०,०००/- *मकरंद केतकर- पुणे- रु. २०,०००/- *शुभदा खाडिलकर- पुणे- रु. १५०००/- *संदीप जाधव- पुणे- रु. १००००/- *चंद्रकांत शहाणे- सातारा- रु. ६०००/- *रमणलाल दोशी- सातारा- रु. २५००/- *दिनेश जितकर- पुणे- रु. ११११/- *बापू गोखले- पुणे- रु. ११११/- *मोहिनी खरे- पुणे- रु. ११११/- *सुनील डहाळे- यवतमाळ- रु. ११११/- *सु. ने. शहा- सांगली- रु. ११११/- (कै. नेमचंद राजाराम शहा, रामापूरकर, सांगली यांचे स्मरणार्थ) *अस्मिता भागवत- पुणे- रु. १०००/- *प्रभाकर खरात- ऊरळीकांचन- रु. १०००/- *विजया पाटील, माहिम रु. १०००००/- *डॉ. शुभदा गोंधळेकर, रत्नागिरी रु. ६००००/- *सुरेश शंकर उपाध्ये, दादर रु. ५००००/- *शालिनी सबनीस, वरळी रु. ५००००/- *दिलीप चिपळूणकर, परळ व्हिलेज रु. ३३३३०/- *शरद व लक्ष्मी जोगळेकर, बोरिवली (पू), रु. ३००००/- *विद्या मुळे, विलेपार्ले रु. ३००००/- *सुधा आरोसकर, बोरिवली (प), रु. ३००००/- *उमा रावराणे, बोरिवली (प), रु. २८०००/- *पार्वती महादेव बने, ठाकूरव्दार रु. ५००१/- *गिरीश वासुदेव जोशी, डोंबिवली रु. ५०००/- *नारायण दिगंबर देसाई, गिरगांव रु. २०००/- *रवींद्र राजाराम बेलोसे, गोरेगांव (पू), रु. १५०००/- *सुधाकर भाऊ वालावलकर, बोरिवली (पू), रु. ३१२५/- *सरोज मंत्री, मालाड (प), रु. ६०००/- *सुनीता सयाजी वाघमारे, कांदिवली (प), रु. ६०००/- *सुप्रिया दिलीप सावंत, विरार (प), रु. ३०००/- *अरुण बेलसरे रु. १००००/- *ज्ञानेश्वरी कामत, विलेपार्ले (पू), यांजकडून स्व. सरला व भाऊ अणावकर यांच्या स्मरणार्थ रु. २००००/- *उषा दीक्षीत, विलेपार्ले यांजकडून स्व. रमाकांत दीक्षीत यांचे स्मरणार्थ (पू), रु. ५०००/- *विनायक कामत, विलेपार्ले (पू), रु. १५०००/- *प्रभाकर सरनाईक, गोरेगांव (पू), यांजकडून स्व. बाळकृष्ण सरनाईक, लक्ष्मीबाई सरनाईक, सुमती सरनाईक आणि अनंत सरनाईक यांच्या स्मरणार्थ रु. ६०००/- *अर्जुन गज्जल, मालाड (प),रु. २०००/- *अशोक भालचंद्र पुरंदरे, बोरिवली (प), यांजकडून स्व. केतन अशोक पुरंदरे यांचे स्मरणार्थ रु. १५०००/- *प्रियांका बैतोले, कांदिवली (प), रु. २०००/- *सीमा बंडबे, विरार (पू), रु. ४०००/- *जयश्री सदानंद दाभोळकर, अंधेरी (पू), रु. १००००/- *मधुकर सिताराम घाग, मालाड (प), रु. ५०००/- *स्मीता प्रकाश केळबईकर, बोरिवली (प), रु. १०००/- *प्रभाकर जोशी, बोरिवली (प), रु. ११००/- *सुर्यकांत मारुळकर, अंधेरी (पू), रु. ५०००/- *सुचेता अग्निहोत्री, बोरिवली (प), रु. ४०००/- *सुधाकर शेणाय, दहिसर (प), रु. २५००/- *वैशाली पालव, अंधेरी (प), रु. १८००९/- *मनोहर चंद्रास, डोंबिवली (पू), रु. २५००/- *विजयमाला प्रभाकर पोअल, सांताक्रूझ (पू), रु. १००१०/- *कल्पना दिक्षीत, अंधेरी रु. १००००/- *रमेश भास्कर प्रभुदेसाई, गोरेगांव (पू), रु. २५०००/- *किशोर एन. पोतदार, बोरिवली (पू), रु. १२०००/- *वामन केशव कुलकर्णी, बोरिवली (पू), रु. ३०००/- *रिटेल रिसोर्सेस, व्दारा अश्विनी गुळणीकर, विलेपार्ले (पू), रु. २५०००/- *आनंद अनंत भावे, अंधेरी (पू), रु. ४३०१/- *रंगनाथ नाशिककर, कुर्ला (पू), रु. ३०००/- *रामचंद्र गोठणकर, कुर्ला (पू), रु. १०००/- *रमेश पटवर्धन, गोरेगांव रु. ५०००/- *अभिजीत माधव कुलकर्णी, बोरिवली (प), रु. १००००/- *सुधीर परळकर, पवई रु. ४०००/- *शोभा चांदोरकर, माहिम रु. १५०००/- *रेखा गायकर, दहिसर (पू), रु. १००१/- *माधुरी उल्हास मठकर, चेंबूर (पू), यांजकडून स्व. उल्हास मठकर यांचे स्मरणार्थ रु. ५०००/- *गुरुदास, दिनकर पंदुरकर आणि माधुरी मठकर, चेंबूर यांजकडून स्व. निर्मला दिनकर पंदूरकर यांचे स्मरणार्थ रु. ५०००/- *अंकीता रमेश परब, विक्रोळी (पू), रु. १२०००/- *अरुण गंगाराम खेडेकर, चेंबूर रु. २००००/- *चंद्रशेखर कृष्णा पाटील, मालाड (प), रु. ३०००/- *आरोही सुरेश म्हसकर, बोरिवली (प), रु. ५०००/- *सुभाष रेडकर, गोरेगांव (प), रु. १००१/- *भारती व्हटकर, चुनाभट्टी रु. २०००/- *चित्रा नाडकर्णी, बोरिवली (प), रु. ११००/- *दामोदर विष्णू नेने, बडोदा रु. ५०००/- *शोभना सावंत, मुलुंड (पू), रु. ११०१/- *विलास शिंदे, बेलापूर रु. ३०००/- *अरविंद आपटे, डोंबिवली (पू), रु. १०००/- *सुधा हेमंत घरत, बोरिवली (प), रु. २००००/- *सुशिला गुर्जर, अंधेरी रु. ५०००/- *जितेंद्र जाधव, नायगांव रु. ६०००/- *लतिका विलास समेळ, नालासोपारा (प), रु. २०००/- *श्रीपाद अनंत सापळे, कांदिवली (प), रु. २०००/- *सुनिला जोशी, गोरेगांव (प), रु. ८६००/-

(क्रमश)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 1, 2016 12:57 am

Web Title: sarva karyeshu sarvada part three
Next Stories
1 ‘झोपु’ प्राधिकरणाला गृहप्राधिकरणाचा धक्का !
2 किनाऱ्यालगतचे ‘टेट्रापॉड’ हलविणार
3 ३६ स्थानकांचे सुशोभिकरण
Just Now!
X