सासू : सुनबाई हात मोकळे चांगलं नाही वाटत.

सून : मोबाईल चार्जिंगला लावला आहे आई.

Marathi Joke On Sister-In-Law
हास्यतरंग : जाऊबाई तुमचे दागिने…
Marathi Joke Husband Wife
हास्यतरंग : बायको कुठे आहेस?
Marathi Joke On Husband Wife
हास्यतरंग : बायकोला पाहिजे पगार?
Marathi Joke On GrandMother And GrandDaughter
हास्यतरंग : आजीने दिला नातीला ‘हा’ सल्ला
Marathi Joke On Pappu And Relatives
हास्यतरंग : फरसाण आणि नातेवाईक…
Marathi Joke On Toothpaste
हास्यतरंग : टूथपेस्ट आहे का?
Marathi Joke
हास्यतरंग : आमचा पोरगा…
Marathi Joke
हास्यतरंग : घरातल्या गोष्टी…

सासू : अगं भवाने, बांगड्यांबद्दल बोलते आहे मी.