दोन वाघ झाडाखाली आरामात बसलेले असतात.

समोरून एक ससा जोरात पळत जातात.

Marathi Joke On Sister-In-Law
हास्यतरंग : जाऊबाई तुमचे दागिने…
Marathi Joke On GrandMother And GrandDaughter
हास्यतरंग : आजीने दिला नातीला ‘हा’ सल्ला
Marathi Joke On Husband Wife
हास्यतरंग : बायकोला पाहिजे पगार?
Marathi Joke
हास्यतरंग : घरातल्या गोष्टी…
Marathi Joke On Toothpaste
हास्यतरंग : टूथपेस्ट आहे का?
Marathi Joke On Pappu And Relatives
हास्यतरंग : फरसाण आणि नातेवाईक…
Marathi Joke Uncle Fight At Garden
हास्यतरंग : …असे भांडण कधीच नको
Marathi Joke Husband Wife
हास्यतरंग : बायको कुठे आहेस?

पहिला वाघ (दचकून) : अरे, काय गेलं रे?

दुसरा वाघ : काही नाही रे, फास्ट फूड होत.