28 January 2021

News Flash

परमानंद

द्वयदर्शनानुसार शक्तीयुक्त शिव आणि जग यांचे नाते हिरा आणि त्यामधून प्रसवणारा प्रकाश यांच्या परस्परनात्यासारखेच आहे

गुणाकार

अद्वयदर्शनाचे सारे गाभावैशिष्टय़ तुकोबांनी अभंगाच्या पहिल्याच चरणाच्या अर्ध्याशांमध्येच स्पष्ट केले आहे.

वजाबाकी

ज्ञानाचा अभाव असला तरी मायेच्या ठिकाणी कर्तृत्वशक्ती आहे

विश्व देव सत्यत्वें

अद्वयदर्शनाचे अधिष्ठान असणारा परमशिवच विश्वरूपाने प्रकाशलेला आहे, हे वाचणे-म्हणणे सोपे आहे.

आभास

जग व जगदीश्वर हे परस्परांपेक्षा निराळे आहेत, असे समजणे हीच मूलभूत गफलत

विमर्श

 ‘शांभवाद्वय’ या  संज्ञा-संकल्पनेच्या उत्पत्तीसंदर्भात ‘ज्ञानेश्वरी’च्या उपसंहारात ज्ञानदेवांनी मांडलेले कथन अनोखे आ

सत्यज्ञानानंत

कवी, संत आणि तत्त्वज्ञ अशा तीनही रूपांमध्ये ज्ञानदेव त्यांच्या शब्दविश्वामध्ये आपल्याला ठायी ठायी भेटत राहतात

स्थिर नाहीं एकवेळ

‘संत’ समाजव्यवहारात कशा पद्धतीने नांदतो यांची सैद्धान्तिक चर्चा मुक्ताबाई तिथे मांडतात.

वस्तुप्रभा

ओहोटी असेल तर मंद व हलक्या आणि भरती असेल तर चढय़ा व आक्रमक लाटांच्या माळांची क्रीडा निरंतर वेल्हावत राहते

नित्य-नूतन

तथागत भगवान बुद्धांच्या जीवनासंदर्भात एक मोठी मार्मिक कथा सांगितली जाते

द्वैताची झाडणी..

आपल्याला साधकाच्या अवघ्या वाटचालीचा ज्ञानदेवांनी मांडलेला आलेख सापडतो क्रमयोगात

अद्वयबोध : दूण अभेदासी..

निखळ घरगुती संस्कार असलेल्या लग्नविधीचे रूपांतर ‘डेस्टिनेशन मॅरेज’मध्ये घडून आले आणि सगळे कसे बदलूनच गेले.

Just Now!
X