scorecardresearch

ज्ञानेश्वरी News

१३९. भोगतन्मय

विशेषार्थ विवरण : इथे देह नाकारलेला नाही, देहासक्ती नाकारली आहे. देहवास्तव नाकारलेले नाही, देहभाव व देहबुद्धी नाकारली आहे. आपलं जगणं…

१३८. अकर्ता

संतांच्या जीवनात निष्क्रियतेला थारा नाही, पण कर्तेपणाच्या भावनेलाही तिथे कणमात्र जागा नाही. ‘अवध भूषण रामायणा’च्या प्रारंभी सद्गुरूंना वंदन करताना त्यांना…

१३७. दिशाभूल

स्वामी स्वरूपानंद संकलित ‘ज्ञानेश्वरी नित्यपाठा’तील पुढील २६व्या ओवीकडे आता वळू. ही ओवी अशी:

१२०. कर्म-साखळी

माझ्या जीवनात जे विहित, अटळ कर्म आलं आहे ते पार पाडल्याशिवाय वा त्यातून पार पडल्याशिवाय ते कर्मप्रारब्ध टळणार नाही. माझ्या…

७६. विहित कर्म

आपल्या वाटय़ाला जे कर्म आलं आहे ते सोडू नये. ते कर्म त्यात गुंतून मात्र करू नये. त्या कर्माचं काय फळ…

७५. कर्म

श्रीसद्गुरूंच्या सान्निध्यात, श्रीसद्गुरूंच्या कृपाछायेत अनिर्वाच्य असं समाधान लाभतं आणि मग सत्शिष्य हा निवांतपणे त्या चरणांजवळच विसावतो.

५०. द्विधा

स्वरूप साक्षात्कारासाठीचा जो अभ्यास आहे, त्याच्या पहिल्या पायऱ्या साधनमार्गावरील पांथस्थाला प्रभू सांगत आहेत.

४५. बोध-दीप

आत्मसाक्षात्कारासाठीच मनुष्यजन्म लाभला असूनही माणूस त्यासाठी सरळ प्रयत्न का करीत नाही, असा प्रश्न प्रभूंना पडला आहे.

२८. आता अभिनव..

आता अभिनव वाग्विलासिनी! देवी शारदेच्या स्तवनाला माऊली सुरुवात करतात. ही सुरुवात ज्या ‘आता’ शब्दानं आहे तो फार महत्त्वाचा आहे.

२७. सूर्य आणि सावली

साधकानं प्रवृत्तीचं दास्य सोडून निवृत्तीचं दास्य पत्करायला पाहिजे, मगच सद्गुरूंचा बोध खऱ्या अर्थानं मन ग्रहण करू शकेल आणि त्यानुरूप आचरण…

१५. नवरत्नहार

सद्गुरू गणेशनाथ रोज स्नानानंतर हस्तलिखित ज्ञानेश्वरी वाचत. त्यांच्याकडील प्रत अतिशय जीर्ण झाली होती. म्हणून स्वामींनी अत्यंत आत्मीयतेने आणि स्वच्छ, शुद्ध…

११. बादर्शन

‘ज्ञानेश्वरी नित्यपाठा’तील पहिल्या ओवीचं गूढार्थ विवरण पूर्ण करून आता दुसऱ्या ओवीकडे वळण्याआधी आपण ‘सद्गुरू दर्शन’ घेत आहोत.

५. ॐ चे भाषिक रूप

ॐ नमोजी आद्या, या श्रीज्ञानेश्वर महाराजांच्या ओवीतील पहिल्या चरणाच्या अनुषंगानं आपण ॐ चा विचार करीत आहोत.

३. पंचारती

ॐ नमोजी आद्या। वेदप्रतिपाद्या। जय जय स्वसंवेद्या। आत्मरूपा।। कुणी म्हणेल, ही सद्गुरूंची वंदना कशी आणि का? याचं उत्तर फार दीर्घ…

संबंधित बातम्या