विचार पारंब्या

निरोप.. आणि आरंभ

आध्यात्मिक लिखाण गेली वीसेक वर्ष माझ्याकडून लिहिलं जात आहे.

जनांचा प्रवाह चळला..

मला आठवतं.. बऱ्याच दिवसांत भेटलोच नाही, असं म्हणत चार मित्र ठरवून एकदाचे भेटले.

‘बाळ-बोध’

लहान मुलं निरागस आणि निष्कपट असतात.

प्रकाशोत्सव

या चराचरातला प्रत्येक जीवमात्र जन्मतो, जगतो आणि मरतो.

ritual of Grandmother and father
कृपाछाया

आजीही मग तिच्या कपाटातल्या एखाद्या डबीत त्या नोटांचं गुंडाळं काळजीपूर्वक ठेऊन द्यायची.

पिल्लू..

पाऊस कोसळत होता आणि मुलं शाळेतून आली नाहीत म्हणून मी काळजीत होते

भययोग..

समाजात सर्वच क्षेत्रांत आज किती वेगानं हा भय-योग पसरवला जात आहे.

कृष्णाई

उषाताईंचं सोळाव्या वर्षी लग्न झालं. कृष्णभक्ती वाढत होती.

सहज बोध

मलाही जाणवलं माणसाला तर हाच अल्पमुदतीच्या स्मरणाचा रोग जन्मापासून जडला आहे!

श्रीगणेशा..

माझ्याकडून आध्यात्मिक लिखाण सुरू झालं नव्हतं तेव्हाची गोष्ट.

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.