अद्वयबोध

loksatta advayabodh article abhay tilak
अंतर्वर्म

इथे तुकोबांनी एक अंतर्खूण नमूद करून ठेवलेली आहे.

loksatta advayabodh article abhay tilak
प्रवास

कोणी एक असे नाथराय जे बजावतात त्यांतील केंद्रवर्ती सूत्र कोणते असेल तर ते नेमके हेच.

loksatta advayabodh article abhay tilak
शील

देहस्वभावामध्ये असा पालट घडून येणे हेच तर अपेक्षित आहे शीलसंवर्धनामध्ये. ‘शील’ या शब्दाला अर्थांतराच्या अनेक छटा लाभलेल्या आहेत.

नीती-भक्ती

उच्चारीन नामावळी ही नामस्मरणाची नाथांनी निर्देशित केलेली शिस्त तर आपल्याला पूर्ण अपरिचितच असते व आहे.

loksatta advayabodh article abhay tilak
५०६. धाराप्रवाह

काळाच्या एका टप्प्यावर नाथ, बौद्ध आणि जैन या तीन परंपरांमध्ये सघन आदानप्रदान झाल्याचे अनुमान बांधण्यास पुरेसा अवकाश गवसतो

चारित्र्य

शब्दविद्या असते सिद्धान्तनस्वरूप तर, प्रज्ञेचा अनुबंध असतो सिद्धान्तनांच्या व्यावहारिक उपयोजनाशी.

समाधी

‘मी’ बघतो आहे, माझ्याखेरीज अन्य इथे कोणीच नाही ही जाणीव तर तुझ्या ठायी चांगली जागृत होती.

पारणे

अविद्या मायेचा लागों नेदी वारा। ऐसें जगदोद्धारा बोलियेलें हे नामदेवरायांचे वचन सूचन करते त्याच वास्तवाचे.

हरिदिन

‘हरी’तत्त्वाच्या निकट (उप) वास घडणे तोच होय ‘उप-वास’ आणि त्यालाच म्हणावे हरिदिन!

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.