05 August 2020

News Flash

दहावी पास असणाऱ्यांसाठी रेल्वेत नोकरीची संधी, विविध पदांसाठी निघाली मेगाभरती

दहावी पास असणाऱ्यांसाठी नोकरीची मोठी संधी

रेल्वे रिक्रुटमेंट सेल, सेंट्रल रेल्वे (जाहिरात क्र. आरआरसी/सीआर/ एए/ २०१९) अ‍ॅप्रेंटिसेस अ‍ॅक्ट १९६१अंतर्गत २,५६२ जागांवर आयटीआय उत्तीर्ण उमेदवारांची ‘अ‍ॅप्रेंटिसेस’ पदांवर भरती.

आरआरसी सेंट्रल रेल्वे मुख्यालय, मुंबई येथे क्लस्टरनुसार रिक्त पदांचा तपशील –

मुंबई क्लस्टर –

(i) कॅरेज अँड वॅगॉन (कोचिंग) वाडी बंदर – एकूण २५८ पदे.

(१) फिटर – १८२ पदे,

(२) वेल्डर – ६ पदे,

(३) कारपेंटर – २८ पदे,

(४) पेंटर (जनरल) – २४ पदे,

(५) टेलर जनरल – १८ पदे.

(ii) कल्याण डिझेल शेड – एकूण ५३ पदे.

(१) इलेक्ट्रिशियन – ११ पदे,

(२) मशिनिस्ट – १ पद,

(३) वेल्डर – १ पद,

(४) प्रोग्रॅमिंग अँड सिस्टीम अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन असिस्टंट – ४ पदे,

(५) मेकॅनिक डिझेल – ३३ पदे,

(६) लॅबोरेटरी असिस्टंट (CP) – ३ पदे.

(iii) कुर्ला डिझेल शेड – एकूण ६० पदे.

(१) इलेक्ट्रिशियन – २४ पदे,

(२) मेकॅनिक डिझेल – ३६ पदे.

(iv) Sr. DEE (TRS)) कल्याण – एकूण १७९ पदे.

(१) फिटर – ६२ पदे,

(२) टर्नर – १० पदे,

(३) वेल्डर (गॅस अँड इलेक्ट्रिक) – १० पदे,

(४) इलेक्ट्रिशियन – ६२ पदे,

(५) मशिनिस्ट – ५ पदे,

(६) इन्स्ट्रमेंट मेकॅनिक – ५ पदे,

(७) लॅबोरेटरी असिस्टंट (CP) – ५ पदे,

(८) इलेक्ट्रॉनिक्स मेकॅनिक – २० पदे.

(v) Sr. DEE (TRS) कुर्ला – एकूण १९२ पदे.

(१) फिटर – ९० पदे,

(२) टर्नर – ६ पदे,

(३) वेल्डर (जी अँड ई) – ३ पदे,

(४) इलेक्ट्रिशियन – ९३ पदे.

(vi) परेल वर्कशॉप – एकूण ४१८ पदे.

(१) फिटर – २६ पदे,

(२) मशिनिस्ट – ३४ पदे,

(३) शिट मेटल वर्कर – २७ पदे,

(४) वेल्डर (जी अँड ई) – २७ पदे,

(५) इलेक्ट्रिशियन – ३५ पदे,

(६) वाइंडर (आरमेचर) – ३२ पदे,

(७) मेकॅनिक मशिन टूल मेंटेनन्स – २४ पदे,

(८) टूल अँड डाय मेकर (प्रेस टूल्स जिग्स अँड फिक्चर्स) – ६८ पदे,

(९) मेकॅनिक मोटर व्हेइकल – ७ पदे,

(१०) मेकॅनिक डिझेल – १३८ पदे.

(vii) माटुंगा वर्कशॉप – एकूण ५४७ पदे.

(१) मशिनिस्ट – २४ पदे,

(२) मेकॅनिक मशिन टूल मेंटेनन्स – ४५ पदे,

(३) फिटर – १८४ पदे,

(४) कारपेंटर – ११८ पदे,

(५) वेल्डर (जी अँड ई) – ५१ पदे,

(६) पेंटर (जनरल) – ३५ पदे,

(७) इलेक्ट्रिशियन – ९० पदे.

(viii) S & T Workshop, भायखळा –

(१) फिटर – २६ पदे,

(२) टर्नर – ६ पदे,

(३) मशिनिस्ट – ५ पदे,

(४) वेल्डर – ८ पदे,

(५) प्रोग्रॅिमग अँड सिस्टीम्स अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन असिस्टंट – ६ पदे,

(६) इलेक्ट्रिशियन – ३ पदे,

(७) आय्टी अँड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टीम मेंटेनन्स – २ पदे,

(८) पेंटर (जनरल) – ४ पदे.

भुसावळ क्लस्टर –

(्र) कॅरेज अँड वेगॉन डेपो – एकूण १२२ पदे.

(१) फिटर – १०७ पदे,

(२) वेल्डर – १२ पदे,

(3) मशिनिस्ट – ३ पदे.

(्र) इलेक्ट्रिक लोको शेड – एकूण ८० पदे.

(१) फिटर – ३८ पदे,

(२) इलेक्ट्रिशियन – ३८ पदे,

(३) वेल्डर – ४ पदे.

(्र्र) इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्ह वर्कशॉप – एकूण ११८ पदे.

(१) इलेक्ट्रिशियन – ५६ पदे,

(२) फिटर – ५३ पदे,

(३) वेल्डर (जी अँड ई) – ७ पदे,

(४) प्रोग्रॅमिंग अँड सिस्टीम्स अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन असिस्टंट – २ पदे.

(्र५) मनमाड वर्कशॉप – एकूण ५१ पदे.

(१) फिटर – २७ पदे, (२) टर्नर – ३ पदे, (३) मशिनिस्ट – ७ पदे, (४) वेल्डर (जी अँड ई) – ७ पदे, (५) मेकॅनिक मोटर व्हेइकल – १ पद, (६) मेकॅनिक डिझेल – ४ पदे, (७) पेंटर (जनरल) – २ पदे.

(५) TMW नाशिक रोड – एकूण ५० पदे.

(१) फिटर – १० पदे, (२) मशिनिस्ट – ४ पदे, (३) वेल्डर – ६ पदे, (४) इलेक्ट्रिशियन – २६ पदे, (५) कारपेंटर – २ पदे, (६) मेकॅनिक डिझेल – २ पदे.

पुणे क्लस्टर –

कॅरेज अँड वॅगॉन डेपो – एकूण ३१ पदे.

(१) फिटर – २० पदे,

(२) मशिनिस्ट – ३ पदे,

(३) वेल्डर – ३ पदे,

(४) पेंटर – २ पदे,

(५) कारपेंटर – ३ पदे.

(्र) डिझेल लोको शेड – एकूण १२१ पदे.

(१) मेकॅनिक डिझेल – ५५ पदे,

(२) इलेक्ट्रिशियन – ५५ पदे,

(३) वेल्डर – ८ पदे,

(४) मशिनिस्ट – २ पदे,

(५) पेंटर – १ पद.

 नागपूर क्लस्टर –

इलेक्ट्रिक लोको शेड अजनी – एकूण ४८ पदे.

(१) इलेक्ट्रिशियन – ३३ पदे,

(२) इलेक्ट्रॉनिक्स मेकॅनिक – १५ पदे.

कॅरेज अँड वेगॉन डेपो – एकूण ८० पदे.

(१) फिटर – ६९ पदे,

(२) पेंटर – १ पद,

(३) वेल्डर – ८ पदे,

(४) कारपेंटर – २ पदे.

सोलापूर क्लस्टर –

कॅरेज अँड वेगॉन डेपो – एकूण ७३ पदे.

(१) फिटर – ५४,

(२) कारपेंटर – २ पदे,

(३) मशिनिस्ट – ४ पदे,

(४) वेल्डर – ८ पदे,

(५) पेंटर – ३ पदे,

(६) मेकॅनिक डिझेल – २ पदे.

कुर्डूवाडी वर्कशॉप – एकूण २१ पदे.

(१) फिटर – ७ पदे,

(२) मशिनिस्ट – ५ पदे,

(३) वेल्डर – ४ पदे,

(४) कारपेंटर – २ पदे,

(५) पेंटर – ३ पदे.

सर्व पदांसाठी ट्रेनिंगचा कालावधी १ वर्षांचा असेल.

पात्रता – दहावी किमान सरासरी ५०% गुणांसह उत्तीर्ण आणि NCVT / SCVT यांच्याकडील संबंधित ट्रेडमधील सर्टिफिकेट.

वयोमर्यादा – दि. १ जानेवारी २०२० रोजी १५ ते २४ वष्रे (इमाव – २७ वष्रेपर्यंत, अजा/अज – २९ वष्रेपर्यंत, विकलांग – ३४ वष्रेपर्यंत).

अर्जाचे शुल्क – रु. १००/- (अजा/अज/महिला/विकलांग यांना फी माफ आहे.)

निवड पद्धती – आलेल्या अर्जातून (दहावी + आयटीआय) गुणवत्ता यादी बनविली जाईल.

स्टायपेंड – ट्रेनिंगदरम्यान उमेदवारांना नियमानुसार स्टायपेंड दरमहा दिले जाईल.

हेल्प डेस्क – अर्ज सादर करण्यात अडचण आल्यास संपर्क करा ०२२-६७४५३१४० (१०.०० ते १७.०० रविवार व सुट्टीचे दिवस सोडून) किंवा

ई-मेल करा act.apprentice@rrccr.com

ऑनलाइन अर्ज www.rrccr.com या संकेतस्थळावरून दि. २२ जानेवारी २०२०(१७.०० वाजे)पर्यंत करावेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 14, 2020 11:11 am

Web Title: central railway recruitment different post notification out how to apply nck 90
Next Stories
1 शाओमीचा ‘सर्वात पावरफुल स्मार्टफोन’ स्वस्तात खरेदी करण्याची संधी
2 आज तयार करा भोगीची स्पेशल भाजी, वाचा रेसिपी आणि महत्व
3 दिल्लीतील हवा प्रदूषणास स्थानिक घटकही कारणीभूत
Just Now!
X