19 January 2018

News Flash

गाथा शस्त्रांची : मॅचलॉक मस्केट

सैनिकाचे बरेचसे लक्ष शत्रूवर राहण्याऐवजी त्याच्या स्वत:च्या शस्त्रावरच केंद्रित होत असे.

गाथा शस्त्रांची : आरंभिक बंदुका, तोफा 

गनपावडर जळाल्यानंतर मोठय़ा प्रमाणात धूर आणि अन्य वायू तयार होतात.

गनपावडर

काळ्या रंगाची ही भुकटी ब्लॅक पावडर किंवा गनपावडर म्हणून ओळखली जाऊ लागली.

ढाली आणि चिलखते

शस्त्रे आणि त्यांच्यापासून बचाव करण्याच्या पद्धती विकसित होणे ही समांतर आणि निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे.

क्रॉसबो

क्रॉसबोने ही स्थिती बदलली आणि युद्धभूमीवर एक प्रकारे समता आणली.

धनुष्य-बाण

मंगोल धनुष्य-बाणांचा एकूण पल्ला २०० ते ४०० मीटरच्या आसपास होता.

गाथा शस्त्रांची : वेढा फोडणारी आयुधे

यातील अगदी साधे आयुध म्हणजे लाकडाचा मोठा ओंडका.

गाथा शस्त्रांची : गदा, गुर्ज, कुऱ्हाड

जसा धातूंचा शोध लागला तशा धातूच्या गदा अस्तित्वात आल्या.

गोरखा आणि कुकरी

नेपाळच्या सांस्कृतिक जीवनात कुकरीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.

खंजीर (डॅगर)

खंजीर हा तलवारीपेक्षा लहान पण आकाराने साधारण तसाच शस्त्रप्रकार.

सामुराई आणि कटाना

सामुराईंसाठी कटाना हे नुसते एक शस्त्र नाही तर त्यांच्या शरीराचे एक अंग आहे.

तलवार – प्रकार

वापरासाठी अत्यंत सोप्या आणि सुटसुटीत तलवारीचे जगभरात विविध कालखंडात अनेक प्रकार अस्तित्वात होते.