Space Telescope News

Messier 51
‘चंद्रा’ने शोधला आकाशगंगेबाहेरील ग्रह

आपल्या आकाशगंगेपासून दोन कोटी ८० लाख प्रकाशवर्ष अंतरावरील Messier 51 या दिर्घिकेत ‘चंद्रा’ या अवकाश दुर्बिणीने ग्रहाचे अस्तित्व शोधले आहे