Kar-samadhan News

डॉक्टर तुम्हीसुद्धा..

डॉक्टरांना सुद्धा प्राप्तिकर कायद्याच्या अनेक तरतुदी लागू होतात. व्यवसाय विनासायास चालवायचा तर त्यांना या तरतुदींची माहिती गरजेचीच आहे.

भारतात भरल्या गेलेल्या शैक्षणिक शुल्कावरच कर सवलत घेता येते!

आपलेही करविषयक प्रश्न असतील तर ते आपण pravin3966@rediffmail.com या ई-मेलवर अथवा लोकसत्ता कार्यालय, ‘अर्थ वृत्तान्त’, एक्स्प्रेस टॉवर्स, पहिला मजला, नरिमन…

आधी मालमत्ता कर भरा आणि त्यानंतरच त्यावर वजावट मिळवा!

आपलेही करविषयक प्रश्न असतील तर ते आपण pravin3966@rediffmail.com या ई-मेलवर अथवा लोकसत्ता कार्यालय, ‘अर्थ वृत्तान्त’, एक्स्प्रेस टॉवर्स, पहिला मजला, नरिमन…

सहकारी बँकेने दिलेला लाभांश करपात्रच!

आपलेही करविषयक प्रश्न असतील तर ते आपण pravin3966@rediffmail.com या ई-मेलवर अथवा लोकसत्ता कार्यालय, ‘अर्थ वृत्तान्त’, एक्स्प्रेस टॉवर्स, पहिला मजला, नरिमन…

‘कलम ५४’ प्रमाणे नवीन घरामध्ये गुंतवणूक फक्त भारतातच करता येते!

आपलेही करविषयक प्रश्न असतील तर ते आपण pravin3966@rediffmail.com या ई-मेलवर अथवा लोकसत्ता कार्यालय, ‘अर्थ वृत्तान्त’, एक्स्प्रेस टॉवर्स, पहिला मजला, नरिमन…

विवरण पत्र मुदतीत दाखल केले तरच ‘तोटा पूर्ती’ आणि सुधारणा शक्य!

आपलेही करविषयक प्रश्न असतील तर ते आपण pravin3966@rediffmail.com या ई-मेलवर अथवा लोकसत्ता कार्यालय, ‘अर्थ वृत्तान्त’, एक्स्प्रेस टॉवर्स, पहिला मजला, नरिमन…

अजाण मुलाच्या नावाने उघडलेल्या पीपीएफ खात्यात जमा रकमेवरही पालकांना वजावट!

आपलेही करविषयक प्रश्न असतील तर ते आपण pravin3966@rediffmail.com या ई-मेलवर अथवा लोकसत्ता कार्यालय, ‘अर्थ वृत्तान्त’, एक्स्प्रेस टॉवर्स, पहिला मजला, नरिमन…

पंतप्रधान मदतनिधीला दिलेली देणगी १००% वजावटीला पात्र!

आíथक वर्ष २०१३-१४ सालचे विवरण पत्र भरण्याची मुदत ३१ जुल २०१४ ही होती (ज्यांना लेखा परीक्षण बंधनकारक नाही अशांसाठी). परंतु…

अग्रिम कर: कोणी आणि किती भरावा?

आपलेही करविषयक प्रश्न असतील तर ते आपण pravin3966@rediffmail.com या ई-मेलवर अथवा लोकसत्ता कार्यालय, ‘अर्थ वृत्तान्त’, एक्स्प्रेस टॉवर्स, पहिला मजला, नरिमन…

शेतीचे उत्पन्न करमुक्त आहे; परंतु..

आपलेही करविषयक प्रश्न असतील तर ते आपण pravin3966@rediffmail.com या ई-मेलवर अथवा लोकसत्ता कार्यालय, ‘अर्थ वृत्तान्त’, एक्स्प्रेस टॉवर्स, पहिला मजला, नरिमन…

मृत व्यक्तीचे विवरण पत्र वारसदाराने भरावे

प्रश्न : करदात्याचा २०१३-१४ या आíथक वर्षांत मृत्यू झाला आहे. तेव्हा प्राप्तीकर विवरण पत्र कसे व कोणी भरावे? आणि उत्पन्नावर…

५० लाखांपेक्षा जास्त किमतीच्या घर खरेदीवर ‘टीडीएस’ भरावा लागतो

प्रश्न : माझ्या आईने १२ जुल, २००४ रोजी ८६,००० रुपयांना बिगर शेती जमीन विकत घेतली. ती ७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी…

अनिवासी भारतीयाने आई-वडिलांना घरखर्चासाठी पाठविलेले पसे करपात्र नाहीत

प्रश्न : मी अनिवासी भारतीय (NRI) आहे. माझे आई-वडील भारतात राहतात. मी त्यांना घरखर्चासाठी बाहेरून पसे पाठवतो. त्यावर त्यांना भारतात…

दुसऱ्या घरासाठी घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजावर पूर्णपणे कर वजावट मिळते

आपलेही करविषयक प्रश्न असतील तर ते आपण pravin3966@rediffmail.com या ई-मेलवर अथवा लोकसत्ता कार्यालय, ‘अर्थ वृत्तान्त’, एक्स्प्रेस टॉवर्स, पहिला मजला, नरिमन…

कलम- ‘८० क’ ते ‘८० यू’च्या गुंतवणुका भांडवली नफा कराच्या वजावटीसाठी पात्र नाहीत!

आपलेही करविषयक प्रश्न असतील तर ते आपण pravin3966@rediffmail.com या ई-मेलवर अथवा लोकसत्ता कार्यालय, ‘अर्थ वृत्तान्त’, एक्स्प्रेस टॉवर्स, पहिला मजला, नरिमन…

प्रमाणित इस्पितळातील वैद्यक-खर्चाची मिळणारी भरपाई करपात्र नसते!

आपलेही करविषयक प्रश्न असतील तर ते आपण pravin3966@rediffmail.com या ई-मेलवर अथवा लोकसत्ता कार्यालय, ‘अर्थ वृत्तान्त’, एक्स्प्रेस टॉवर्स, पहिला मजला, नरिमन…

‘कर’ समाधान

आयकर कायद्यानुसार १८ वर्षांखालील (अजाण) व्यक्तींचे उत्पन्न त्यांच्या पालकांच्या (ज्यांचे उत्पन्न जास्त आहे) उत्पन्नामध्ये मिळविले जाते व त्यावर त्या पालकाला…

प्रत्येक करपात्र व्यक्तीला ‘पॅन’ बंधनकारक

सरकारकडून अनेक प्रकारचे कर वसुल केले जातात. बहुतांशासाठी ही ‘वसुली’च कारण कर भरणे हे कर्तव्य मानले जाण्याइतकी सभ्यता अभावानेच दिसते.